Gå direkt till sidans innehåll

Arbete och utbildning

Huvudområde SE. 9

Examen och behörighet
Arbetslöshet
Näringsliv

Vaxholms stad arbetar för att alla barn ska få en modern, likvärdig och tillgänglig utbildning med god kvalitet i en trygg miljö. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Utbildning

Barn och unga i Vaxholm har goda resultat i grundskolan, en stor andel är behöriga till gymnasiet och har uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola. Verksamheterna står inför utmaningar som att möta ökande krav på en mer tillgänglig och trygg lärmiljö så att alla barn och elever når sin kunskapsmässiga och personliga potential.

Uppdaterad: 2024-04-03