Gå direkt till sidans innehåll

Avfall

Återvinningshus med texten Återbruk på
Huvudområde SE. 6

Avfallsmängder
Återvinning
Nedskräpning

Minskad konsumtion, mera återbruk och återvinning av material är nödvändigt för att anpassa förbrukningen till jordens resurser och minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Avfallsmängder

Enligt EU:s avfallshierarki, eller avfallstrappan som den också kallas, ska avfall i första hand förebyggas och därmed minimeras. I andra hand ska saker återanvändas och i tredje hand materialåtervinnas, dvs bli till nya produkter. I fjärde hand ska avfall energiåtervinnas, alltså förbrännas eller behandlas på annat sätt så att energi tas till vara. I sista hand ska avfall läggas på deponi, det vi ofta kallar soptipp.

Nedskräpning

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vår miljö hålls ren. Du kan hjälpa till att skapa en så skräpfri och ren miljö som möjligt för oss alla som bor och vistas i Vaxholm. Det finns flera papperskorgar runt om i kommunen som töms varje vecka.

Uppdaterad: 2024-04-09