Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Artikel

Vaxholms stad står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur vaxholm.hallbarometern.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock dokument och andra länkade tjänster på webbplatsen som har bristande tillgänglighet.

Kända tillgänglighetsproblem

  • PDF-dokument: Det finns externa PDF-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ. Vi jobbar kontinuerligt med att uppdatera dokument till tillgängliga versioner.

Tips för ökad tillgänglighet

Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien får då ökad kontrast. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte nämns här, ber vi dig att rapportera dem till oss. Vi finns här för att hjälpa dig ta del av innehåll som ännu inte fullt ut är tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du stöter på svårigheter, och använd vårt kontaktformulär för att rapportera problem.

Vi vill också finnas till hand för att hjälpa dig att ta del av innehåll som för närvarande inte är tillgänglighetsanpassat. Du är välkommen att kontakta oss om du har problem så hjälper vi dig så snart vi kan.

Be om hjälp eller rapportera brister via vårt kontaktformulär

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är ansvarig för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever tillgänglighetsproblem, kontakta i första hand Vaxholms stad så att vi kan åtgärda problemet. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina synpunkter, kan du rapportera till DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av det redaktionella innehållet på Vaxholms stads hållbarometer. Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 8 april 2024.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 8 april 2024.

Uppdaterad: 2024-04-09