Gå direkt till sidans innehåll

Natur

Stig i skogen
Huvudområde SE. 1

Skyddade områden
Friluftsliv

Naturen utgör en stor del av Vaxholms identitet. Kustlinjen med klippor, hällmarker med gamla tallskogar, jordbruksmark, ängs- och betesmarker, skogar med ädellöv och våtmarker är alla viktiga naturmiljöer för både hållbara ekosystem och möjligheten till rekreation och friluftsliv. Även i stadsmiljön är det viktigt att det finns variationsrika parker och grönområden som gynnar biologisk mångfald, klimatanpassning och naturupplevelser.

Skyddade områden

I Vaxholms stad finns det många spännande naturområden i skiftande miljöer. En del av dessa områden är också formellt skyddade. Idag finns det två naturreservat i kommunen och ett Natura 2000-område.

Friluftsliv

Vaxholms stad erbjuder, med sin storslagna natur, unika upplevelser för den som behöver hämta andan och njuta av naturen eller för den som vill ta sig ut i löparspåret alternativt ge sig på någon annan fysisk aktivitet. Många är också nöjda med utbudet av friluftsupplevelser i kommunen.

Uppdaterad: 2024-04-11