Gå direkt till sidans innehåll

Hälsa

Huvudområde SE. 8

Idrott och rörelse
Psykisk hälsa
Miljögifter

I Vaxholm har vi generellt god självskattad hälsa i befolkningen. Befolkningens psykiska och fysiska hälsa är starkt präglad av fysisk aktivitet, kost, tillgång till natur och kultur, samt sociala kontakter. Eftersom vi har en åldrande befolkning är goda förutsättningar för ett hälsosamt åldrande viktigt.

Vuxnas hälsa

Både arbetsliv och fritid för vuxna i Sverige präglas i dag av att vi blir allt mer stillasittande, och psykisk ohälsa är ett fortsatt stort folkhälsoproblem i Sverige. Särskilt tydligt är det att kvinnor rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande.

Miljögifter

Miljögifter är kemikalier som kan orsaka skada på miljön och hälsan. De kan påverka både människor och djur genom mat, luft och vatten. I avloppsvattnet mäts miljögifter som finns runt omkring oss.

Uppdaterad: 2024-04-09