Gå direkt till sidans innehåll

Kommunens hållbarhetsarbete

Symbol för hållbarhetsstrategin
Projekt HS

Hållbarhetsstrategi 2021-2030

Hållbarhetsstrategin i Vaxholms stad 2021-2030 anger riktningen och visar hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm.

Hållbarhetsstrategin beskriver de globala mål och delmål som är mest relevanta för kommunen och som är viktiga i arbetet för en hållbar utveckling lokalt. Strategin är antagen av kommunfullmäktige och ska gälla fram till år 2030. Ansvaret för strategins genomförande ligger hos samtliga nämnder och förvaltningar. Hållbarhetsarbetet ska finnas med som en del av all kommunal verksamhet.

Uppdaterad: 2024-04-11